Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Mikułowa

 

Znaczenie SE Mikułowa

Stacja jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – od jej bezpiecznej i prawidłowej pracy zależną dostawy energii elektrycznej do tysięcy odbiorców.

Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Mikułowa jest stacją transformatorowo-rozdzielczą. Oznacza to, że jako stacja systemowa, pełni dwie ważne role.

Po pierwsze – transformuje energię elektryczną. Oznacza to, że docierająca tu energia elektryczna poddawana jest transformacji tj. zmianie napięcia. Dzięki temu może być przesyłana liniami wysokiego (110 kV) zasilającymi najbliższe stacji regiony.

Po drugie, stacja pełni funkcję rozdzielczą tzn. docierająca tu liniami najwyższych napięć energia elektryczna o napięciu 400 kV, przesyłana jest dalej, do kolejnych podobnych stacji. Linie i stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć tworzą sieć zwaną Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE