Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Mikułowa

 

Na czym polega inwestycja?

Celem inwestycji jest poprawa jakości pracy systemu elektroenergetycznego w południowo-zachodniej Polsce. To obszar, w którym zapotrzebowanie na energię elektryczną jest wysokie, niezbędna jest zatem rozbudowa i modernizacja istniejącej stacji. W ramach inwestycji, na jej terenie pojawią się nowe urządzenia służące do transformacji i przesyłu energii elektrycznej. Dzięki temu, praca stacji będzie stabilniejsza i bezpieczniejsza, co w praktyce oznaczać będzie pewniejsze dostawy energii elektrycznej do tysięcy odbiorców w regionie.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE