Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Mikułowa

 

Kto realizuje inwestycję

INWESTOR

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ok. 14 200 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl

 

.
WYKONAWCA

Grupę SPIE reprezentują w Polsce spółki SPIE Elbud Gdańsk SA oraz SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. Obie firmy należą do jednych z największych firm w Polsce świadczących usługi w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej dla przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej. Posiadają wysokie kompetencje w zakresie inżynierii, budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych.

www.spie-sag.plRozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Mikułowa jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa linii Mikułowa - Czarna wraz z rozbudową / modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE SA podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE