Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Mikułowa

 

Jak działa stacja?

Stacje elektroenergetyczne to jedne z najważniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Znajdująca się na stacji aparatura służy do transformacji, czyli zmiany napięcia docierającej tu energii elektrycznej. Dzięki temu zasilane są sieci dystrybucyjne, co w praktyce oznacza dostawy prądu do tysięcy domów i zakładów pracy.

Stacja pełni również funkcję rozdzielczą - energia elektryczna docierająca na jej teren jest przesyłana liniami najwyższych napięć do innych stacji, tworząc w ten sposób system, który zasila cały kraj.

Stacje pełnią zatem kluczową rolę w przesyłaniu energii elektrycznej ze źródeł wytwarzania np. elektrowni, do odbiorców końcowych czyli naszych domów czy zakładów pracy.

 

Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Mikułowa jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa linii Mikułowa - Czarna wraz z rozbudową / modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE SA podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE