Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Mikułowa

 

Charakterystyka obiektu

Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Mikułowa zlokalizowana jest w miejscowości Mikułowa (gm. Sulików, powiat zgorzelecki) a jej powierzchnia liczy ok. 18,5 ha.  Stacja znajduje się na działkach będących własnością Skarbu Państwa i pozostających w wieczystym użytkowaniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Na terenie stacji znajdują się:


1. Napowietrzna rozdzielnia 400 kV;
2. Napowietrzna rozdzielnia 220 kV;
3. Napowietrzna rozdzielnia 110 kV;
4. Dwa stanowiska autotransformatorów 400/220/15,75 kV;
5. Dwa stanowiska autotransformatorów 220/110/15,75 kV;

Teren, na którym znajduje się stacja, objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sulików. Nie jest objęty programem Natura 2000 i innymi programami ochrony przyrody.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE