AKTUALNOŚCI

Zakończenie inwestycji

W marcu 2019 r. zostały zakończone prace budowlano montażowe związane z rozbudową i modernizacją SE Mikułowa. W ramach inwestycji na  terenie powiększonej stacji pojawiły się nowe urządzenia służące do transformacji i przesyłu energii elektrycznej. Dzięki zrealizowanej inwestycji praca stacji jest stabilniejsza i bezpieczniejsza, co w praktyce oznacza pewniejsze dostawy energii elektrycznej do tysięcy odbiorców w regionie południowo-zachodniej Polski.

Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Mikułowa jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa linii Mikułowa - Czarna wraz z rozbudową / modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE SA podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

Trwają prace demontażowe

W lutym kontynuowany był demontaż odcinka linii 400 kV MIK-HAG 568. Do rozbiórki pozostały 4 słupy.

Prace demontażowe

W styczniu prowadzony był demontaż odcinka linii 400 kV MIK-HAG 568 od stanowiska 35 do stacji 400/220/110kV Mikułowa.

Prace na linii zakończone

Wykonawca zakończył prace związane z budową dwutorowej linii 400 kV Mikułowa-Hagenwerder 567/568.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli interesuje Państwa nasza inwestycja i chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat realizowanego przez nas zadania, zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy.


Dziennikarzy prosimy o kontakt z przedstawicielami biura prasowego inwestycji.Archiwum aktualności