AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli interesuje Państwa nasza inwestycja i chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat realizowanego przez nas zadania, zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy.


Dziennikarzy prosimy o kontakt z przedstawicielami biura prasowego inwestycji.

O postępie prac

Prace trwają - zarówno na stacji Mikułowa, jak i na linii 400 kV Mikułowa - Hagenwerder 567/568. Uzyskano ostatnie z pozwoleń na budowę. Na dwóch stanowiskach kontynuowane są prace związane z wykonaniem fundamentów, na siedmiu innych planowane jest rozpoczęcie montażu konstrukcji słupów.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące inwestycji, zachęcamy do kontaktu z nami.

O inwestycji podczas posiedzenia Komisji Rady Gminy Sulików

28 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rady Gminy Sulików, w którym udział wzięli przedstawiciele Wykonawcy realizującego inwestycję - firmy SPIE Elbud Kraków Sp. zo.o., a także przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenrgetycznych S.A. - Inwestora zadania. Omówiono zakres inwestycji, Wykonawca przypomniał cel i znaczenie zadania oraz opowiedział o postępach prowadzonych prac. Radnym zaprezentowano harmonogram projektu, zgodnie z którym wszelkie prace przewiduje się zakończyć w grudniu 2018 r. Przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora odpowiedzieli także na wszystkie pytania Radnych.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące inwestycji, zachęcamy do kontaktu z nami.

Postęp prac w Nowym Roku

W styczniu nadal prowadzono prace związane z rozbiórką odcinka linii 400 kV Mikułowa - Hagenwerder 567 oraz z budową nowego fragmentu tego połączenia, który zastąpi jego demontowaną część. Zdemontowano stanowiska od 35 do 42 i jednocześnie wybudowano już fundamenty pod nowe konstrukcje linii w przęśle 37-42. Prace związane z budową nowych słupów potrwają jeszcze kilka tygodni.


W zakresie prac prowadzonych na terenie stacji Mikułowa, związanych z modernizacją rozdzielni 220 kV, Wykonawca zakończył już modernizację obwodów wtórnych pól numer 1 i 2 wspomnianej rozdzielni.

Umowa o dofinansowanie projektu

29 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa linii Mikułowa – Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”.

Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Poddziałanie 1.1.2 - Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE.

Więcej informacji znajdą Państwo w odrębnej zakładce oraz na stronie PSE SA.Archiwum aktualności