AKTUALNOŚCI

Życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku

Trwa przebudowa linii 400 kV

Trwa rozpoczęta w październiku przebudowa linii 400 kV, które łączą się ze stacją Mikułowa. Przebudowa linii związana jest z koniecznością wprowadzenia ich na wybudowane pola przesuwników fazowych. Przesuwniki aktualnie zasilane są jeszcze w układzie tymczasowym, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury stacji i linii. Linie 400 kV przeznaczone do przebudowy umożliwiają transgraniczną wymianę energii elektrycznej z Niemcami.


Zakres prac jest niewielki, ponieważ dotyczy jedynie ok 3-kilometrowego odcinka linii, zlokalizowanego z dala od zwartej zabudowy mieszkaniowej, częściowo na obszarze leśnym. Trasa linii nie ulegnie zmianie, przebudowa nastąpi dokładnie w tym samym miejscu, w którym zlokalizowany jest dziś jeden z torów. Po przebudowie możliwe będzie  zdemontowanie kilku słupów, na których zawieszona jest dziś druga z linii. Budowa, zgodnie z założeniem wykonawcy, powinna zakończyć się w drugim kwartale 2018 r.


Poniżej prezentujemy zdjęcia zrobione w trakcie prowadzonych prac: 

 

Rozpoczęto rozbiórkę linii Mikułowa - Hagenwerder 567

W październiku rozpoczęto prace związane z rozbiórką istniejącej  linii 400 kV Mikułowa - Hagenwerder 567. Kontynuowano także prace związane z modernizacją rozdzielni 220 kV. Jednocześnie modernizowane są obwody wtórne przy linii Świebodzicie - tor 1 oraz tor 2.

W mijającym miesiącu zakończono prace związane z modernizacją obwodów wtórnych pola nr 2 "linia Czarna" w rozdzielni 400 kV na stacji Mikulowa.

 

 

SAG zmienia się w SPIE

Uprzejmie informujemy, że nazwa SAG Elbud Kraków S.A. ulegla zmianie na SPIE Elbud Kraków S.A. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zmiana firmy (nazwy) Spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Spółkę umów. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NlP, REGON oraz numer KRS.


Zakres prac przeprowadzonych w sierpniu

W sierpniu zakończono modernizację linii blokowej 220kV Generator nr 3, pole nr 7. Wykonawca w dalszym ciagu prowadiz jednak prace modernizacyjne w zakresie inii blokowej 220 kV Generator nr 9, pole nr 22 oraz Linii blokowej 220 kV Generator 8, pole nr 21.

Równoczesnie nadal prowadzone są prace związane z wykonywaniem mikro i makro niwelacji oraz zazielenieniem na terenie rozbudowywanej rozdzielni 400 kVArchiwum aktualności