AKTUALNOŚCI

O postępie prac

Prace trwają - zarówno na stacji Mikułowa, jak i na linii 400 kV Mikułowa - Hagenwerder 567/568. Uzyskano ostatnie z pozwoleń na budowę. Na dwóch stanowiskach kontynuowane są prace związane z wykonaniem fundamentów, na siedmiu innych planowane jest rozpoczęcie montażu konstrukcji słupów.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące inwestycji, zachęcamy do kontaktu z nami.

O inwestycji podczas posiedzenia Komisji Rady Gminy Sulików

28 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rady Gminy Sulików, w którym udział wzięli przedstawiciele Wykonawcy realizującego inwestycję - firmy SPIE Elbud Kraków Sp. zo.o., a także przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenrgetycznych S.A. - Inwestora zadania. Omówiono zakres inwestycji, Wykonawca przypomniał cel i znaczenie zadania oraz opowiedział o postępach prowadzonych prac. Radnym zaprezentowano harmonogram projektu, zgodnie z którym wszelkie prace przewiduje się zakończyć w grudniu 2018 r. Przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora odpowiedzieli także na wszystkie pytania Radnych.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące inwestycji, zachęcamy do kontaktu z nami.

Postęp prac w Nowym Roku

W styczniu nadal prowadzono prace związane z rozbiórką odcinka linii 400 kV Mikułowa - Hagenwerder 567 oraz z budową nowego fragmentu tego połączenia, który zastąpi jego demontowaną część. Zdemontowano stanowiska od 35 do 42 i jednocześnie wybudowano już fundamenty pod nowe konstrukcje linii w przęśle 37-42. Prace związane z budową nowych słupów potrwają jeszcze kilka tygodni.


W zakresie prac prowadzonych na terenie stacji Mikułowa, związanych z modernizacją rozdzielni 220 kV, Wykonawca zakończył już modernizację obwodów wtórnych pól numer 1 i 2 wspomnianej rozdzielni.

Życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku

Trwa przebudowa linii 400 kV

Trwa rozpoczęta w październiku przebudowa linii 400 kV, które łączą się ze stacją Mikułowa. Przebudowa linii związana jest z koniecznością wprowadzenia ich na wybudowane pola przesuwników fazowych. Przesuwniki aktualnie zasilane są jeszcze w układzie tymczasowym, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury stacji i linii. Linie 400 kV przeznaczone do przebudowy umożliwiają transgraniczną wymianę energii elektrycznej z Niemcami.


Zakres prac jest niewielki, ponieważ dotyczy jedynie ok 3-kilometrowego odcinka linii, zlokalizowanego z dala od zwartej zabudowy mieszkaniowej, częściowo na obszarze leśnym. Trasa linii nie ulegnie zmianie, przebudowa nastąpi dokładnie w tym samym miejscu, w którym zlokalizowany jest dziś jeden z torów. Po przebudowie możliwe będzie  zdemontowanie kilku słupów, na których zawieszona jest dziś druga z linii. Budowa, zgodnie z założeniem wykonawcy, powinna zakończyć się w drugim kwartale 2018 r.


Poniżej prezentujemy zdjęcia zrobione w trakcie prowadzonych prac: 

 Archiwum aktualności